Từ vựng tiếng Anh dành cho phụ nữ dùng để nói về các giai đoạn của mình

Ladies, this is FOR YOU!! Learn these important English expressions about your monthly period. This is stuff you need to know, but ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.