Từ và cụm từ tiếng Anh liên quan đến quan hệ tình cảm.

In this lesson you will learn some very common English expressions about love and relationships. Keep the comments clean, please! Don...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.