Cụm động từ liên quan đến việc mặc quần áo

Learn some important phrasal verb to use when talking about getting dressed! For this topic we use a few phrasal verbs that are similar...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.