#713 I Am An Anarchist, I Dreamt I Was A Muffler

What is an anarchist? http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchism English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/04/show-713-friday-25-april.html 英文...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.