#799 Rosemary Tofu + Eggplant

Sunday Kitchen #104 Rosemary Tofu + Eggplant English script http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/08/show-799-sunday-20-july.html 英文スクリプト+日本語訳+番組詳細 ht...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.