For Woman Jockeys, Part of Racing Is Proving Youre Just as Good as Any Other Guy

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Stephanie Korger may be new to horse racing, but she is already showing that she h...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.