Alphabet Song with The Alphabubblies

Its an alphabet song with a phonics anchor word for each letter. It helps children learn the sounds of the letters. A phonics song. This song was written an...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.