Âm câm h: bài 1a.

This lesson is for advanced learners of English. The sound h is often dropped in unstressed words. This lesson will show how Americans pronounce unstressed...

Nội dung video

Bình luận

Go me! - 28/08/2012 14:52
   

khó chi zữ ri trời! nhưng đúng là rất hay! Thanks very much!

lê thị bảo phúc - 03/11/2012 08:24
   

kho qua

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.