American Accent Training E11 - Vowel sound /ʊ/- Accent training | British accent | ESL lesson

Lips: Very slightly rounded. Tongue: Relaxed, back is raised, higher than for /oʊ/. Common Spelling Patterns for /ʊ/ oo good, look, childhood, understood u p...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.