Luyện giọng Mỹ phần 1.

In this chapter you will learn how to accurately pronounce all of the main American English vowel sounds. The English alphabet has five vowels, a, e, i, o an...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.