Speech Sounds - bài 112.

http://www.learn-to-speak-english-esl.com - This English pronunciation lesson studies the common English pronunciation of o, gr, ow, tr, w, er an...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.