American Accent Training | Part 03 - Vowel sound no 02 /I/ - Accent Reduction | Neutral Accent

Chapter 03 : Vowel sound / I / Lips: Slightly parted, relaxed. Tongue: Relaxed, high, but not as high as for /i/. Sides of the tongue touch upper back teeth....

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.