Anh văn thương mại: liquid market, liquidity.

Todays words: Liquidity, liquid market, small fluctuations, frequent sales, narrow spreads, I teach ESL EFL English as a second language, mostly business En...

Nội dung video

Bình luận

Birdy - 05/03/2012 18:23
  

I like this video so much!!!!

Trần Thị Lan Anh - 27/05/2012 00:30
  

this video is great, i like it

Lê Hoài Thu - 07/07/2012 23:06
   

so great!!! ^^ :x

miss holo - 30/08/2012 12:26
   

I LIKE IT!!!!!!!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.