Bài 28: Ngữ điệu

Yes it is back !! Re-edited and in higher quality. Lesson 28 !!

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.