Bài 27: Danh từ và Động từ

In this lesson we look at the way in which nouns and verbs can be the same word.

Nội dung video

Bình luận

Huỳnh Đào - 06/01/2013 22:23
   

great!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.