Bài 29: Sự hài hước

In this lesson we look at Jokes and Humour (Humor). Telling jokes and different types of humour. Re-uploaded in full 16:9 ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.