Bài 30: Viết tắt

In this lesson we look at abbreviation and give some examples with a little help from Mr Steve!

Nội dung video

Bình luận

Hoàng Quân - 30/06/2015 12:10
   

LEWD là Learning English With Duncan

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.