Bài 33: Hỏi và Đáp

In this lesson we take a look at asking and replying to questions. This is lesson 33.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.