Bài 4: Ở nông trại - Phần 4 - Nghe và Viết; Đọc và trả lời câu hỏi

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.