Bài 53: Văn phòng

In this lesson we take a tour of Misterduncans office. We look at words connected with it.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.