Banana Pie / Banoffee Pie

4 or 5 bananas 1 or 2 cans of sweetened condensed milk (400ml) 1 cup heavy cream 1 teaspoon vanilla 2 tablespoons powdered sugar ready made pie crust or make...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.