BBC News - World News America.

Comprehensive news and analysis with Matt Frei. Recorded on Thursday 5th February 2009, 0:30am, on BBC News Channel. © 2009 BBC News.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.