Business English - Applying for Jobs - Part 1

Maria Martinez has come across an advertisement for an exciting job opening at Purple Fashion. This could be a really great opportunity for her.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.