ESL Conversation: How to Ask Questions in English

Ellen Quish, an ESL specialist from the Adult Learning Center at LaGuardia Community College in New York City, teaches you how to get information in English ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.