A Day In The Life - English Conversation School In Japan

A fly-on-the-wall documentary about Steve, an Englishman who starts his adventure as an English Conversation instructor for a large Eikaiwa chain in Japan.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.