[B.Y TIPs] About That Person You Just Met

This time BY Group brought to you some awesome vocabs to talk about people, their looks, their personalities, too. Since describing things is a really major ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.