Cách sử dụng Borrow, Lend, Rent và Use

This lesson teaches you how to these words properly in English: borrow, lend, rent, and use. Students often confuse these words....

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.