Cooking Express - Ca Hap Gung Xi Dau (Steamed Fish in Ginger Sauce)

English Instructions for Ca Hap Gung Xi Dau * 1 striped bass about 2 ½ lbs. * Snow Pea Leaves * 1 young ginger piece , slice in thin strips * Garlic, oil, sa...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.