English Grammar - How to ask questions - YouTube

http://www.engvid.com/ Do you have trouble being understood when you ask for information or help in English? Take this lesson and get what you need the first...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.