English: How to Pronounce L consonant: American Accent - YouTube

ESL: How to pronounce the L consonant sound in American English. Pronunciation and Accent lessons and exercises on the website to help you improve your spoke...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.