English: How to Pronounce TH Consonants [θ] + [ð]: Ameircan Accent - YouTube

ESL: How to pronounce the W consonant sound in American English. Pronunciation and Accent lessons and exercises on the website. TRANSCRIPT: http://rachelseng...

Nội dung video

Bình luận

clapurhand - 21/07/2012 16:04
   

ko hay lam!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.