English Speaking Practice #4: Free Time

Listen and repeat to practice your pronunciation and improve your English speaking skills! From Nice Talking with You, the conversation strategies textbook...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.