Express English: Success (Sự thành công)

We asked people in London: Do you think you are successful and why? Listen to what they told us and join the conversation at http://bbc.in/llCZe9

Nội dung video

Bình luận

nguyen minh dong - 11/09/2011 18:58
   

-do what you want to do

-improve your happy

Mr. Tin - 11/09/2011 20:31
   

there u go..^^

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.