Greetings 1 Vocab Phrases - English Meeting ESL Lesson

Different ways to greet (saying hello)people in English.

Nội dung video

Bình luận

Nguyễn Ngọc Hải - 19/11/2011 11:22
   

i don't understand

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.