Kokomo - Song 56

http://www.learn-to-speak-english-esl.com This English vocabulary lesson has words in simple sentence context. A lesson in song, it features Kokomo by The ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.