Kỹ năng thuyết trình - những kỹ năng phát triển cá nhân phần 3.

Personality Development Training - E3 Presentation skills http://www.letstalk.co.in It is immaterial how much you know what skills you possess unless you pre...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.