Làm quen với từ Peekaboo

A very useful word to know for communicating with babies. This is a present for my niece who just turned one :)

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.