Learn English 20 - Babysitting Job Interview

Learn what types of questions may be asked at a simple job interview in English and how to use the present progressive tense. In this beginner English lesson...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.