Learning English - Lesson Eighty - REALITY - YouTube

In this lesson we take a look at reality. What is real? What is fake? Can we always tell the difference?

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.