Make or Do

Index of Daily Doses: http://DailyDoseOfEnglish.com Make and do are two verbs that are often confused by students. Their meanings are similar, but there ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.