Neither a Borrower Nor a Lender Be

Index of Daily Doses: http://DailyDoseOfEnglish.com Borrowing or lending and words we use to talk about money are in this video. I hope you find some value i...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.