Những lời khuyên cho một bài thuyết trình hiệu quả - phần 2.

Kisser tips for presentation skills - Part 02 Im glad you could join me today for the second part in our series on Tips for presentation skills. In the last...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.