Nói về số lượng trong tiếng Anh: A FEW, A LITTLE, FEW, LITTLE

In this practical speaking and grammar lesson, I teach how to use some very common English expressions that are related to quantity. ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.