Second conditional - I would help you if I had time

Nội dung video

Please, put your speakers up. I am really really sorry about the sound! I am working on improving it as soon as possible!

structure:  condition: if + simple past

                   consequence: would + inf

ex: If you won the lottery, what would you do?

Bình luận

Lê thị Quỳnh Ngân - 23/10/2011 23:35
   

thứ tự bài học là ntn vậy. ko bít lun

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.