States and Capitals song

Learn your states and capitals with this catchy song by Macho Nacho and Mouth Trumpet. (My 10 year old son did all the work)

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.