Thành ngữ tiếng Anh sử dụng All

Idioms are sometimes difficult for ESL learners because the sentences aren't meant literally. In this lesson, we will cover 7 very ...

Nội dung video

Bình luận

Bao Giang - 10/08/2011 16:41
   

these idioms are not so interesting as the before

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.