Thành ngữ tiếng Anh về "Wheel"

In this episode The Teacher introduces you to three idioms connected with wheels: 1. Reinventing the wheel. 2. Asleep at the wheel. 3. The wheels have come off.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.