Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến "Music"

Want to know what it means when someone says youre fit as a fiddle? This lesson will be music to your ears...

Nội dung video

Bình luận

Su trang_123 - 19/07/2011 17:30
   

This video is clear as a bell music to my ear? right?

 

Bao Giang - 09/08/2011 10:22
   

i like english and all that jazz.

 

 

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.