Thành ngữ tiếng Anh có dùng "Blue"

Feeling blue about not understanding idioms? Expand your informal English knowledge with this lesson. These are all common expressions...

Nội dung video

Bình luận

Truong Tam Phong - 28/07/2011 20:42
   

sao ko thay dich noi dung cua video ta?

Bao Giang - 09/08/2011 10:18
   

can giai thix dum khong? tra

cong bang vai cay keo mut thoi

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.