Thành ngữ tiếng Anh về "Drive"

In this episode The Teacher introduces you to three idioms connected with driving: 1. In the drivers seat 2. A backseat driver 3. A Sunday driver

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.